fbpx
  • facebook
  • youtube
  • pinterest
  • CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ THĂNG LONG - T.D.K
  • T.D.K - 升龍審計和定價有限公司
  • Thang Long - T.D.K Auditing And Valuation Company Limited

THUẾ TNDN

Hoàng Cầm (hoangcaxxx@gmail.com) hỏi 2 năm trước

DN chúng tôi thành lập năm 2007 nằm trong địa bàn danh mục có điều kiện kinh tế khó khăn, doanh thu dưới 20tỷ- Xin hỏi năm 2016 thuế suất thuê TNDN của doanh nghiệp có được áp dụng TS 17% không hay vẫn phải áp dụng TS 20%

1 Câu trả lời
Nguyễn Hoàng Vụ Nhân viên trả lời 2 năm trước

Xin chào Anh Hoàng Cầm

Tôi xin trả lời câu hỏi của Anh như sau:
1. Dn của ANh thành lập từ năm 2007, áp dụng chính sạch thuế TNDN theo hướng dẫn tại Thông tư 134/2007/TT-BTC, trong đó nêu rõ các trường hợp được ưu đãi thuế suất ứng với trường hợp của DN bên Anh như sau:

– Áp dụng thuế suất 20% trong 10 năm đối với DN: Thành lập từ dự án đầu tư thực hiện tại địa bàn thuộc Danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn.

– Áp dụng thuế suất 15% trong 12 năm đối với DN: Thành lập từ dự án đầu tư vào ngành nghề, lĩnh vực thuộc Danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư và thực hiện tại địa bàn thuộc Danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn;

Trong câu hỏi Anh đưa ra, DN của Anh chỉ nằm trên địa bàn có điều kiện kinh tế khó khăn, như vậy Anh được ưu đãi, áp dụng thuế suất thuế TNDN là 20% trong 10 năm (Tức là từ năm 2007 đến 2016).

2. Theo Văn bản hợp nhất số 26/VBHN-BTC ngày 14/09/2015 của Bộ Tài chính (hợp nhất các thông tư) hướng dẫn thi hành Luật Thuế TNDN có nêu rõ:

– Thuế suất Thuế TNDN chung áp dụng cho các Doanh nghiệp là: 20%

– Từ 01/01/2016, Áp dụng thuế suất 17% đối với DN: Từ thực hiện dự án đầu tư mới tại địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 218/2013/NĐ-CP của Chính phủ.Để được áp dụng mức thuế suất thuế TNDN là 17%, DN của Anh cần phải đáp ứng đồng thời 2 điều kiện:

+ Thực hiện dự án đầu tư mới từ 01/01/2016 trở đi (không thỏa mãn).
+ DN phản nằm trên địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 218/2013/NĐ-CP của Chính phủ (Có thể thỏa mãn).

Như vậy, DN bên Anh không thỏa mãn điều kiện mới thành lập, không được áp dụng thuế suất ưu đãi là 17% mà sẽ áp dụng theo thuế suất phổ thông là 20%.

Chúc Anh sớm giải quyết được công việc!

Your Answer

Đánh giá nội dung bài viết
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
(Bài viết chưa có đánh giá)
Loading...
Chia sẻ để thành công