fbpx
  • facebook
  • youtube
  • pinterest
  • CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ THĂNG LONG - T.D.K
  • T.D.K - 升龍審計和定價有限公司
  • Thang Long - T.D.K Auditing And Valuation Company Limited

Thue tncn

Le thi maithao (maithaoxxx@yahoo.com) hỏi 3 năm trước

Trong kì khai thue tncn theo thang trong do có tháng 12 nộp bổ sung tờ khai và nộp tiền bổ sung trước thoại hạn quyêt tóan năm. Vậy có bị tinha tiền nộp phạt ko

1 Câu trả lời
Nguyễn Phương Thanh trả lời 3 năm trước

Đầu tiên, xin cảm ơn bạn đã quan tâm và đặt câu hỏi cho Chúng tôi! Sau đây là câu trả lời của chúng tôi về thắc mắc của bạn.
Theo quy định tại điều 26 thông tư 156/2013-BTC như sau:
1. Người nộp thuế có nghĩa vụ nộp thuế đầy đủ, đúng thời hạn vào ngân sách nhà nước.
2. Thời hạn nộp thuế chậm nhất là ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với trường hợp người nộp thuế tính thuế hoặc thời hạn nộp thuế ghi trên thông báo, quyết định, văn bản của cơ quan thuế hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác.
Vì vậy, với thuế TNCN hay bất kỳ loại thuế nào khác, người nộp thuế chậm nộp tiền thuế so với thời hạn quy định, thời hạn gia hạn nộp thuế, thời hạn ghi trong thông báo của cơ quan quản lý thuế, thời hạn trong quyết định xử lý của cơ quan quản lý thuế thì phải nộp đủ tiền thuế và tiền chậm nộp.
Ở đây, trong câu hỏi của bạn, Chúng tôi không rõ là tháng 12 bên bạn đang nộp bổ sung tờ khai cho kỳ tính thuế tháng mấy, nếu tờ khai bổ sung điều chỉnh nằm ngoài thời hạn kê khai của tháng đó thì bạn phải nộp tiền chậm nộp theo quy định.

Your Answer

Đánh giá nội dung bài viết
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
(Bài viết chưa có đánh giá)
Loading...
Chia sẻ để thành công