fbpx
  • facebook
  • youtube
  • pinterest
  • CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ THĂNG LONG - T.D.K
  • T.D.K - 升龍審計和定價有限公司
  • Thang Long - T.D.K Auditing And Valuation Company Limited

Thuế – Phí lệ phí

Vũ Thị Lan Ngọc (lanngocxxx@gmail.com) hỏi 2 năm trước

Đơn vị tôi là đơn vị sự nghiệp có thu. nguồn thu là phí chợ, phí vệ sinh. Tự đảm bảo chi.
Theo quyết định số 50/2015/QĐ-UBND ngày 25/12/2015 của UBND tỉnh Bình Phước tại Chương III quản lý và sử dụng phí lệ phí Điều 27 khoản 2b đơn vị phải trích nộp 40% tiền phí chợ thu được vào ngân sách nhà nước.
Theo quyết định Số: 19/2014/QĐ-UBND ngày 30/9/2014 của UBND tỉnh Bình Phước tại điều 1 khoản 5. đơn vị trích nộp 10% tiền phí vệ sinh thu được vào ngân sách nhà nước.
Theo công văn số 1276/CT-TH-NV&DT ngày 08/6/2017 của Cục thuế Bình Phước v/v phí, lệ phí chuyển sang cơ chế giá (căn cứ Công văn số 13373/BTC_QLG ngày 23/9/2016 của Bộ Tài chính triển khai Luật phí và lệ phí đối với các dịch vụ chuyển từ phí sang cơ chế giá thị trường mà Nhà nước không định giá) đơn vị phải nộp 1. thuế môn bài 2. Thuế GTGT 3. Thuế TNDN.
Đơn vị chấp hành trích nộp phí lệ phí 07 tháng đầu năm theo QĐ và QĐ19 nêu trên.
Sau khi nhận công văn số 1276 đơn vị đã thực hiện nghĩa vụ đi nộp thuế môn bài. Đơn vị đã tiến hành đặt in hóa đơn bán hàng theo hướng dẫn của chi cục thuế, số biên lai phí đã đã in trước sẽ bị tiêu hủy.
Đơn vị chấp nhận trích nộp thuế theo công văn mới. Song có một số thăc mắc muốn được giải đáp:
1. Vì đặc thù đơn vị tự đặt in biên lai phí lệ phí nay tính chất thay đổi đơn vị phải chuyển qua sử dụng hóa đơn vậy đơn vị có được sử dụng tiếp biên lai đã in trước đó để tránh lãng phí ngân sách không? (vẫn nộp thuế).
2. Theo công văn 13373 của Bộ tài chính thì các nguồn thu của đơn vị đã chuyển từ phí lệ phí sang cơ chế giá cụ thể là các dịch vụ. Vậy đơn vị có cần áp dụng trích nộp phí lệ phí theo quyết định 50 và quyết định 19 nêu trên không?
Mong sớm nhận được giải đáp để đơn vị tôi kịp thực hiện các quyền và nghĩa vụ của đơn vị.
Xin chân thành cảm ơn!

1 Câu trả lời
Nguyễn Hoàng Vụ Nhân viên trả lời 2 năm trước

Chào Chị Vũ Thị Lan Ngọc

Rất cảm ơn Chị đã quan tâm và đặt câu hỏi trên trang web của Chúng tôi, tuy nhiên, thế mạnh của Chúng tôi là nghiên cứu chuyên sâu chính sách liên quan tới các loại hình doanh nghiệp, không phát triển nghiên cứu chuyên sâu chính sách của các đơn vị sự nghiệp. Vì lẽ đó, mong Chị sớm tìm được câu trả lời thích hợp ở một đơn vị dịch vụ khác.

Your Answer

Đánh giá nội dung bài viết
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
(Bài viết chưa có đánh giá)
Loading...
Chia sẻ để thành công