fbpx
  • facebook
  • youtube
  • pinterest
  • CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ THĂNG LONG - T.D.K
  • T.D.K - 升龍審計和定價有限公司
  • Thang Long - T.D.K Auditing And Valuation Company Limited

Thuế nhà thầu

Suong Dang (tuyethuongxxx@gmail.com) hỏi 2 năm trước

Cho mình hỏi.Công ty mình có nhập dây chuyền máy từ Trung Quốc. Giá hàng hóa là giá CIF. Trong hợp đồng có điều khoản :- Nếu phát hiện hư hỏng do chất lượng thì bên bán sẽ cung cấp thay thế sửa chữa- Bên bán sẽ cử 1 người sang giúp lắp đặt và hướng dẫn, bên mua chịu chi phí máy bay, phòng trọ, và các chi phí phát sinhBên mình đã đóng thuế 10% GTGT trên toàn giá trị hợp đồng ( hợp đồng chỉ ghi giá trị máy)Khi quyết toán, bên thuế yêu cầu mình đóng thay thuế cho nhà thầu: 2% thuế DNDN và 3% thuế GTGT theo thông tư 103/TT-BTC.Nếu do hợp đồng mình ko tách riêng giá trị máy và dịch vụ đi kèm, thì chỉ có thể tính thêm 2% thuế TNDN cho nhà thầu thôi, sao phải đóng thêm 3% thuế GTGT thay cho nhà thầu nữa.Cơ quan thuế tính như vậy là đúng hay sai ?Xin cảm ơn

1 Câu trả lời
Nguyễn Hoàng Vụ Nhân viên trả lời 2 năm trước

Chào Bạn

Khoản 2, Điều 6, Thông tư 103/2014/TT-BTC quy định về đối tượng chịu thuế GTGT như sau:

“2. Trường hợp hàng hóa được cung cấp theo hợp đồng dưới hình thức: điểm giao nhận hàng hóa nằm trong lãnh thổ Việt Nam (trừ trường hợp quy định tại khoản 5 Điều 2 Chương I); hoặc việc cung cấp hàng hóa có kèm theo dịch vụ tiến hành tại Việt Nam như lắp đặt, chạy thử, bảo hành, bảo dưỡng, thay thế, các dịch vụ khác đi kèm với việc cung cấp hàng hóa (bao gồm cả trường hợp dịch vụ kèm theo miễn phí), kể cả trường hợp việc cung cấp các dịch vụ nêu trên có hoặc không nằm trong giá trị của hợp đồng cung cấp hàng hóa thì giá trị hàng hóa chỉ phải chịu thuế GTGT khâu nhập khẩu theo quy định, phần giá trị dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế GTGT theo hướng dẫn tại Thông tư này. Trường hợp hợp đồng không tách riêng được giá trị hàng hóa và giá trị dịch vụ đi kèm (bao gồm cả trường hợp dịch vụ kèm theo miễn phí) thì thuế GTGT được tính chung cho cả hợp đồng”

Khoản 2, Điều 7, Thông tư 103/2014/TT-BTC quy định về thu nhập chịu thuế TNDN như sau:

2. Trường hợp hàng hóa được cung cấp dưới hình thức: điểm giao nhận hàng hóa nằm trong lãnh thổ Việt Nam (trừ trường hợp quy định tại khoản 5 Điều 2 Chương I); hoặc việc cung cấp hàng hóa có kèm theo một số dịch vụ tiến hành tại Việt Nam như dịch vụ quảng cáo tiếp thị (marketing), hoạt động xúc tiến thương mại, dịch vụ sau bán hàng, dịch vụ lắp đặt, chạy thử, bảo hành, bảo dưỡng, thay thế và các dịch vụ khác đi kèm với việc cung cấp hàng hóa (bao gồm cả trường hợp dịch vụ kèm theo miễn phí), kể cả trường hợp việc cung cấp các dịch vụ nêu trên có hoặc không nằm trong giá trị của hợp đồng cung cấp hàng hóa thì thu nhập chịu thuế TNDN của Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài là toàn bộ giá trị hàng hóa, dịch vụ.

Như vậy:

1. Trường hợp của bên Bạn ứng với việc: Đối tác Trung Quốc đã cung cấp dịch vụ sau bán hàng, dịch vụ lắp đặt, chạy thử, bảo hành, bảo dưỡng, thay thế và các dịch vụ khác đi kèm với việc cung cấp hàng hóa (bao gồm cả trường hợp dịch vụ kèm theo miễn phí). Dịch vụ này thuộc đối tượng chịu thuế GTGT và giá trị cả lô hàng này (thu nhập của đối tác TQ) chịu thuế TNDN.

2. Trường hợp bên Bạn không tách được giá trị lô hàng và giá trị dịch vụ thì theo quy định của Thông tư, sẽ phải tính trên toàn bộ giá trị lô hàng.

Để tư vấn chặt chẽ, sát với tình huống bên Bạn thì Tôi cần cung cấp đầy đủ các tài liệu liên quan.

Your Answer

Đánh giá nội dung bài viết
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
(Bài viết chưa có đánh giá)
Loading...
Chia sẻ để thành công