fbpx
  • facebook
  • youtube
  • pinterest
  • CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ THĂNG LONG - T.D.K
  • T.D.K - 升龍審計和定價有限公司
  • Thang Long - T.D.K Auditing And Valuation Company Limited

Thanh Tra Quyết Toán Thuế

Vũ Tiến Hùng (hungvu1xxx@hotmail.com) hỏi 3 năm trước

Công ty (Nghành May Gia Công Xuất Khẩu) đang bị thanh tra thuế. Vì doanh nghiệp lỗ nhiều năm…Nay thuế ấn định tỷ suất Lợi Nhận gộp trên giá vốn là 5% (để tính thuế TNDN) . Vậy có cơ sở nào hay thông tư nào quy định về tỷ suất này hay không? Các năm trước 2013, chỉ khoảng 2-3%. Vậy nhờ công ty bạn nào giải thích hộ những thắc mắc này.

Cám ơn nhiều

1 Câu trả lời
Phạm Văn Minh Nhân viên trả lời 3 năm trước

Với câu hỏi của Anh, chúng tôi xin trả lời như sau:
Thứ nhất, các trường hợp ấn định thuế:
Căn cứ điều 25, thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 hướng dẫn Luật quản lý thuế, Công ty có thể bị ấn định thuế trong một số trường hợp sau:
“1. Cơ quan thuế có quyền ấn định số tiền thuế phải nộp nếu người nộp thuế vi phạm trong các trường hợp sau:
c) Không bổ sung hồ sơ khai thuế theo yêu cầu của cơ quan quản lý thuế hoặc đã bổ sung hồ sơ khai thuế nhưng không đầy đủ, trung thực, chính xác các căn cứ tính thuế để xác định số thuế phải nộp;
d) Không xuất trình tài liệu kế toán, hóa đơn, chứng từ và các tài liệu liên quan đến việc xác định các yếu tố làm căn cứ tính thuế khi đã hết thời hạn kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở của người nộp thuế;
đ) Trường hợp kiểm tra thuế, thanh tra thuế, có căn cứ chứng minh người nộp thuế hạch toán kế toán không đúng quy định, số liệu trên sổ kế toán không đầy đủ, không chính xác, trung thực dẫn đến không xác định đúng các yếu tố làm căn cứ tính số thuế phải nộp;
e) Có dấu hiệu bỏ trốn hoặc phát tán tài sản để không thực hiện nghĩa vụ thuế;
g) Đã nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan quản lý thuế nhưng không tự tính được số thuế phải nộp.
2. Ấn định từng yếu tố liên quan đến việc xác định số thuế phải nộp
Người nộp thuế theo phương pháp kê khai bị ấn định từng yếu tố liên quan đến việc xác định số thuế phải nộp trong các trường hợp sau:
a) Trường hợp kiểm tra thuế, thanh tra thuế có căn cứ chứng minh người nộp thuế hạch toán kế toán không đúng quy định, số liệu trên sổ kế toán không đầy đủ, không chính xác, trung thực dẫn đến không xác định đúng các yếu tố làm căn cứ tính số thuế phải nộp trừ trường hợp bị ấn định số thuế phải nộp.
b) Qua kiểm tra hàng hóa mua vào, bán ra thấy người nộp thuế hạch toán giá trị hàng hóa mua vào, bán ra không theo giá thực tế thanh toán phù hợp với thị trường.”
Căn cứ điều trên, Công ty xem xét đơn vị mình thuộc các trường hợp bị ấn định thuế hay không.
Thứ hai, căn cứ để cơ quan thuế xác định tỷ lệ ấn định thuế:
Căn cứ Khoản 4, điều 25, Thông tư số 156/2013/TT-BTC quy định như sau:
“Cơ quan thuế ấn định thuế đối với người nộp thuế theo kê khai có vi phạm pháp luật thuế dựa vào một hoặc đồng thời các căn cứ sau:
a) Cơ sở dữ liệu của cơ quan thuế thu thập từ:
– Người nộp thuế khai báo với cơ quan thuế về doanh thu, chi phí, thu nhập, số thuế phải nộp trong các kỳ khai thuế trước.
– Tổ chức, cá nhân có liên quan đến người nộp thuế.
– Các cơ quan quản lý Nhà nước khác.
b) Các thông tin về:
b.1) Người nộp thuế kinh doanh cùng mặt hàng, ngành nghề, cùng qui mô tại địa phương. Trường hợp tại địa phương không có thông tin về mặt hàng, ngành nghề, qui mô của người nộp thuế thì lấy thông tin của người nộp thuế kinh doanh cùng mặt hàng, ngành nghề, cùng quy mô tại địa phương khác;
b.2) Số thuế phải nộp bình quân của một số cơ sở kinh doanh cùng ngành nghề, cùng mặt hàng tại địa phương. Trường hợp tại địa phương không có thông tin về một số cơ sở kinh doanh cùng ngành nghề, cùng mặt hàng của người nộp thuế thì lấy số thuế phải nộp bình quân của một số cơ sở kinh doanh cùng ngành nghề, cùng mặt hàng tại địa phương khác.
c) Tài liệu và kết quả kiểm tra, thanh tra còn hiệu lực.”
Căn cứ điều trên, Cơ quan thuế dựa trên thông tin người nộp thuế về mặt hàng kinh doanh, ngành nghề kinh doanh, các doanh nghiệp cùng ngành, cùng quy mô tại địa phương, thông tin hồ sơ khai thuế năm trước đó… để xác định tỷ lệ ấn định thuế. Như vậy tỷ lệ ấn định thuế cho mỗi ngành nghề, công ty là không có tỷ lệ xác định.
Ngoài ra, căn cứ khoản 3, điều 1, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế quy định như sau:
Quyền của người nộp thuế: “Yêu cầu cơ quan quản lý thuế giải thích về việc tính thuế, ấn định thuế”
Vì vậy để biết rõ căn cứ để cơ quan thuế ấn định thuế, Công ty xem xét gửi công văn yêu cầu cơ quan thuế giải thích rõ ràng lý do tại sao bị ấn định, và cách xác định tỷ lệ ấn định thuế.
Xin cảm ơn!

Your Answer

Đánh giá nội dung bài viết
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
(1 phiếu bầu, Xếp hạng: 5,00)
Loading...
Chia sẻ để thành công