fbpx
  • facebook
  • youtube
  • pinterest
  • CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ THĂNG LONG - T.D.K
  • T.D.K - 升龍審計和定價有限公司
  • Thang Long - T.D.K Auditing And Valuation Company Limited

Hợp đồng thuê nhà trước năm 2014 có cần công chứng

Hỏi & Đáp tài chínhDanh mục đơn: Hỏi đáp về ThuếHợp đồng thuê nhà trước năm 2014 có cần công chứng
võ thị ngọc anh (anhketoanxxx@gmail.com) hỏi 3 năm trước

Công ty mình năm 2012 có thuê nhà làm văn phòng của cá nhân, cá nhân đó đã nộp thuế đầy đủ và có lên chi cụ thuế viết hóa đơn thuê nhà giao cho công ty hạch toán chi phí thuê nhưng hợp đồng thuê nhà không công chứng vậy chi phí thuê nhà có được đưa vào chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN không?

1 Câu trả lời
Doãn Thị Khánh Ly Nhân viên trả lời 3 năm trước

Chào bạn!
Về tình huống bên chị, em đưa ra ý kiến để chị tham khảo như sau:
Tại điều 492 Bộ luật Dân sự 2005 quy định: “Hợp đồng thuê nhà ở phải được lập thành văn bản, nếu thời hạn thuê từ sáu tháng trở lên thì phải có công chứng hoặc chứng thực và phải đăng ký, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.”
Tuy nhiên, Tại Tiểu mục 28 Khoản III trong Nghi quyết 52/2010/NQ-CP quy định:
“28. Nhóm các thủ tục: Công chứng hợp đồng cho mượn, cho ở nhờ nhà ở – B-BTP-133509-TT; Công chứng hợp đồng thuê nhà ở – B-BTP-133520-TT;
a) Bãi bỏ quy định bắt buộc công chứng các hợp đồng nói trên, quy định việc công chứng các hợp đồng nói trên được thực hiện theo nhu cầu của các bên tham gia hợp đồng.”
Do đó, Hợp đồng thuê nhà của cá nhân với doanh nghiệp trước năm 2014 không cần phải công chứng,
Hơn nữa, Theo quy định chi phí hợp lý trong thông tư 123/2012/TT-BTC:
“1. Trừ các khoản chi nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:
a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;
b) Khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật”
Cá nhân đã có đầy đủ chứng từ nộp thuế, xuất hóa đơn thuê nhà cho công ty, thì chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN
Cảm ơn bạn!

Your Answer

Đánh giá nội dung bài viết
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
(Bài viết chưa có đánh giá)
Loading...
Chia sẻ để thành công