fbpx
  • facebook
  • youtube
  • pinterest
  • CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ THĂNG LONG - T.D.K
  • T.D.K - 升龍審計和定價有限公司
  • Thang Long - T.D.K Auditing And Valuation Company Limited

HẠCH TOÁN KHI SỬ DỤNG TIỀN BÁN HỒ SƠ MỜI THẦU Ở BAN QLDA THUỘC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

Hỏi & Đáp tài chínhDanh mục đơn: Hỏi đáp Kế toánHẠCH TOÁN KHI SỬ DỤNG TIỀN BÁN HỒ SƠ MỜI THẦU Ở BAN QLDA THUỘC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP
Hoàng Hải Hà (thanhbxxx@gmail.com) hỏi 2 năm trước

Tôi ở Ban QLDA thuộc Booh Noogn nghiệp, quản lý dự án thuộc nguồn NSNN. Khi Thông tư 05/2014/TT-BTC quy định tại khoản 3 Điều 2 thì khoản thu này không hạch toán vào chi phí của dự án. Tuy nhiên theo Thông tư 195/2012/TT-BTC thì: Việc hạch toán chi tiền bán HSMT hạch toán:Nợ TK 241, đối ứng ghi Có TK 112 hoặc 111 . Đồng thời ghi Nợ TK 338, đối ứng ghi có TK 441.Vậy việc hạch toán này theo quy định của Thông tư 195/2012/TT-BTC có trái với quy định trong Thông tư 05/2014/TT-BTC nêu trên hay không?Nếu trái thì việc hạch toán khoản chi từ khoản tiền bán HSMT được hạch toán như thế nào và quy định tại văn bản pháp lý nào?Trân trọng;

Từ khóa tìm kiếm:

  • phần kinh phí bán hồ sơ mời thầu có được tính vào nguồn thu của BQLDA
  • but toán tiền bán hồ sơ mời thầu
  • sử dụng bút toán đơn khi nào
  • tiền bán hồ sơ mời thầu

1 Câu trả lời
Nguyễn Hoàng Vụ Nhân viên trả lời 2 năm trước

Chào Anh Hà

Thông tư 05/2014/TT-BTC có hiệu lực kể từ ngày 20/02/2014 quy định:

– Các khoản thu khác: Thu tiền bán hồ sơ mời thầu và các khoản thu hợp pháp khác (nếu có). Các khoản thu này không tính vào chi phí đầu tư của các dự án được giao quản lý

– Các khoản thu khác hạch toán vào doanh thu của BQLDA. Do đó, Chi phí liên quan tới tiền bán hồ sơ mời thầu sẽ được hạch toán tương ứng vào chi phí của BQLDA, không hạch toán vào chi phí đầu tư của dự án.

Theo quy định, Thông tư 05/2014/TT-BTC và Thông tư 195/2012/TT-BTC đều được ban hành bởi Bộ Tài chính có quy định khác nhau về cùng một vấn đề thì áp dụng quy định của văn bản quy phạm pháp luật ban hành sau, trong trường hợp này là áp dụng theo Thông tư 05/2014/TT-BTC.

Chúc Anh sớm giải quyết được công việc.

Your Answer

Đánh giá nội dung bài viết
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
(Bài viết chưa có đánh giá)
Loading...
Chia sẻ để thành công