fbpx
  • facebook
  • youtube
  • pinterest
  • CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ THĂNG LONG - T.D.K
  • T.D.K - 升龍審計和定價有限公司
  • Thang Long - T.D.K Auditing And Valuation Company Limited

bên em có máy ủi thuê tài chính và đã hết hợp đồng nhưng vẫn còn GTCL nay công ty mua lại thì tính khấu hao kiểu gì và tăng nguyên giá như thế nào ?

Hỏi & Đáp tài chínhDanh mục đơn: Hỏi đáp về Kiểm toánbên em có máy ủi thuê tài chính và đã hết hợp đồng nhưng vẫn còn GTCL nay công ty mua lại thì tính khấu hao kiểu gì và tăng nguyên giá như thế nào ?
Nguyễn Tiến Công (nguyentiencxxx@gmail.com) hỏi 2 năm trước

bên em có 1 may ủi (thuê tài chính) nguyên giá 7002000860 đưa vào sử dụng ngày 4/11/2011 nay đã hết hơp đồng nhưng vẫn còn GTCL là 215735613,ngày 25/8/2016 công ty mua lại là 26957703 thì em tăng nguyên giá như thế nào và tính khấu hao kiểu gì (hợp đồng thuê tài chính là 5 năm)

1 Câu trả lời
Vô danh trả lời 2 năm trước

Chào Bạn Tiến Công

Tôi xin trả lời câu hỏi của Bạn như sau:

Về việc Công ty Bạn thuê tài chính 01 máy ủi có nguyên giá 7.002.000.860 đồng, đã hết thời gian thuê, mua lại tài sản thuê với giá: 26.957.703 đồng, Bạn hạch toán như sau:

Nợ TK 211 – TSCĐ hữu hình:

Có TK 212 – TSCĐ thuê tài chính (Nguyên giá đi thuê): 7.002.000.860 đồng.

Có các TK 112, Tk 131… (số tiền phải trả thêm): 26.957.703 đồng

Đồng thời chuyển giá trị hao mòn, ghi:

Nợ TK 2142 – Hao mòn TSCĐ thuê tài chính

Có TK 2141 – Hao mòn TSCĐ hữu hình.

Thời gian khấu hao vẫn là thời gian ban đầu DN đã lựa chọn, phù hợp với hướng dẫn về quản lý tài sản cố định (TT 203, TT 45);

Chúng Bạn sớm giải quyết được công việc.

Your Answer

Đánh giá nội dung bài viết
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
(Bài viết chưa có đánh giá)
Loading...
Chia sẻ để thành công