Site icon Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Thăng Long – T.D.K – Chi nhánh miền bắc

Hệ thống văn bản pháp luật về Thuế nhà thầu

Văn bản pháp luật

Văn bản pháp luật

Hệ thống văn bản pháp luật về Thuế nhà thầu

Đại lý thuế Hải Phòng tổng hợp, cập nhật đầy đủ nhất văn bản pháp luật, nghị định, thông tư về Thuế nhà thầu, tra cứu các văn bản pháp luật về Thuế nhà thầu.

(*) Click vào số hiệu văn bản để có thể xem chi tiết và download

Số Tên văn bản Ngày hiệu lực Loại văn bản
103/2014/TT-BTC Thông tư 103/2014/TT-BTC hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành 01/10/2014 Thông tư
Exit mobile version