Site icon Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Thăng Long – T.D.K – Chi nhánh miền bắc

Hệ thống văn bản pháp luật về Thuế nhà đất

Văn bản pháp luật

Văn bản pháp luật

Hệ thống văn bản pháp luật về Thuế nhà đất

Đại lý thuế Hải Phòng tổng hợp, cập nhật đầy đủ nhất văn bản pháp luật, nghị định, thông tư về Thuế nhà đất, tra cứu các văn bản pháp luật về Thuế nhà đất.

(*) Click vào số hiệu văn bản để có thể xem chi tiết và download

Số Tên văn bản Ngày hiệu lực Loại văn bản
48/2010/QH12 Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp của Quốc hội, số 48/2010/QH12 01/01/2012 Luật
53/2011/NĐ-CP Nghị định 53/2011/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 01/01/2012 Nghị định
153/2011/TT-BTC Thông tư 153/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn về thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 01/01/2012 Thông tư
Exit mobile version