fbpx
  • facebook
  • youtube
  • pinterest
  • CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ THĂNG LONG - T.D.K
  • T.D.K - 升龍審計和定價有限公司
  • Thang Long - T.D.K Auditing And Valuation Company Limited

Nhân sự chủ chốt tại Kiểm toán Thăng Long T.D.K

Danh sách Kiểm toán viên của Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Thăng Long – T.D.K

TT Họ và Tên Năm sinh Quê quán Chức vụ Giấy chứng nhận đăng ký
hành nghề kiểm toán
Nam Nữ Số Ngày cấp
1 Từ Quỳnh Hạnh 1961 Thái Bình Tổng Giám đốc 0313-2014-045-1 22/8/2014
2 Nguyễn Văn Dụng 1957 Hải Phòng Phó Tổng Giám đốc
GĐCN Miền Nam
0346-2014-045-1 22/8/2014
3 Lưu Anh Tuấn 1978 Thái Bình Phó Tổng Giám đốc 1026-2014-045-1 22/8/2014
4 Nguyễn Trung Kiên 1980 Nghệ An Phó Tổng Giám đốc
GĐCN Lạng Sơn
1129-2014-045-1 22/8/2014
5 Nguyễn Hoàng Vụ 1982   Hải Dương Phó Tổng Giám đốc
GĐCN Miền Bắc
2004-2015-045-1 31/8/2015
6 Nguyễn Tiến Thành 1981 Tuyên Quang Trưởng phòng KT 1 1706-2014-045-1 22/8/2014
7 Phan Văn Thuận 1980 Nghệ An Trưởng phòng KT 2 2024-2014-045-1 22/8/2014
8 Lê Quý Hải 1958 Hải Dương Trưởng phòng KT 3 0457-2014-045-1 22/8/2014
9 Nguyễn Thị Minh Ngọc 1987 Hải Phòng PGĐCN Miền Bắc 2900-2015-045-1 31/8/2015
10 Nguyễn Khánh Tuyền 1960 Nam Định GĐCN Đồng Nai 0228-2014-045-1 22/8/2014
11 Đào Ngọc Hoàng 1964 Đà Nẵng GĐCN Đà Nẵng 0106-2014-045-1 22/8/2014
12 Phạm Thị Minh Hà 1985 Đà Nẵng KTV 2278-2014-045-1 22/8/2014
13 Phạm Ngọc Thảo 1974 Phú Yên PGĐCN 1055-2014-045-1 22/8/2014
14 Lê Chung 1983 Phú Thọ GĐCN-KTV 2315-2014-045-1 22/8/2014
15 Nguyễn Xuân Bình 1980 Thanh Hóa KTV 2476-2014-045-1 22/8/2014
16 Nguyễn Thị Thu Thảo 1987 Hải Dươg KTV 2762-2014-045-1 22/8/2014
17 Nguyễn Công Thiện 1959 Nghệ An KTV 0221-2014-045-1 22/8/2014
18 Lê Mạnh Hùng 1981 Ninh Bình KTV 2560-2015-045-1 19/10/2015
19 Nguyễn Tấn Quang 1967 Hà Nội KTV 2433-2015-045-1 28/08/2015

và gần 300 cán bộ nhân viên

Giấy phép hành nghề kiểm toán

(Click vào ảnh để xem với kích thước lớn)

Giấy phép hành nghề kiểm toán

Giấy phép hành nghề kiểm toán
Giấy phép hành nghề kiểm toán

Đánh giá nội dung bài viết
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
(2 phiếu bầu, Xếp hạng: 3,00)
Loading...
Chia sẻ để thành công