fbpx
 • facebook
 • youtube
 • pinterest
 • CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ THĂNG LONG - T.D.K
 • T.D.K - 升龍審計和定價有限公司
 • Thang Long - T.D.K Auditing And Valuation Company Limited

Dịch vụ của Doanh nghiệp

Kiểm toán Thăng Long trên toàn miền Bắc

Hiện nay THANGLONG-TDK-MB có thể thực hiện kiểm toán tại

 • Tp. Hải Phòng
 • Tp. Hà Nội
 • Hải Dương
 • Hưng Yên
 • Bắc Ninh
 • Thái Bình
 • Quảng Ninh
 • Hà Nam
 • Ninh Bình

Dịch vụ kiểm toán quyết toán Dự án xây dựng cơ bản

Dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính

 • Kiểm toán các đơn vị có lợi ích công chúng;
 • Kiểm toán báo cáo tài chính hợp nhất;
 • Kiểm toán báo cáo tài chính thường niên cho tất cả các loại hình doanh nghiệp;
 • Kiểm toán xác định vốn góp;
 • Kiểm toán tuân thủ.

Dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp – Tư vấn cổ phần hóa.

 • Dịch vụ xác định giá trị tài sản doanh nghiệp phục vụ cho việc chuyển đổi hình thức sở hữu công ty, tham gia thị trường chứng khoán, tham gia góp vốn liên doanh, hợp danh, hợp đồng hợp tác kinh doanh…;
 • Tư vấn lập, lựa chọn phương án cổ phần hoá, bán, khoán, cho thuê doanh nghiệp.

Dịch vụ thẩm định giá tài sản

 • Thẩm định giá tài sản là bất động sản;
 • Thẩm định giá trị tài sản là động sản;

Dịch vụ tư vấn tài chính, kế toán, thuế, luật.

“Khi pháp luật có sự thay đổi, nếu Bạn biết vận dụng sự thay đổi của pháp luật, Bạn sẽ loại bỏ được rủi ro và nắm cơ hội làm giàu, người không biết về sự thay đổi của Pháp luật sẽ gánh chịu rủi ro pháp lý hoặc bỏ lỡ cơ hội làm giàu” – Theo thuvienphapluat.

Dịch vụ tư vấn chính sách tài chính, kế toán, thuế, luật của Chúng tôi hiện có:

 • Giải đáp các vướng mắc của Doanh nghiệp trong quá trình hoạt động, chỉ dẫn, tham chiếu rõ tới từng văn bản cụ thể, đưa ra hướng giải quyết thích hợp với hoàn cảnh thực tế của Doanh nghiệp;
 • Thực hiện dịch vụ Đại lý thuế: Kê khai thuế, tư vấn quyết toán thuế, hoàn thuế, tối ưu thuế;
 • Cung cấp các văn bản, chính sách pháp luật;
 • Tư vấn thủ tục, quy trình quản lý dự án xây dựng cơ bản;
 • Tư vấn quy trình kế toán, thuế;
 • Tư vấn luật doanh nghiệp, luật lao động, hợp đồng kinh tế, lao động, tiền lương ……;
 • Tư vấn quản lý, tiết kiệm chi phí của Doanh nghiệp;
 • Tư vấn sử dụng phần mềm kế toán Doanh nghiệp;

Dịch vụ làm kế toán trọn gói cho Doanh nghiệp vừa và nhỏ;

Dịch vụ Đại lý thuế tại Hải Phòng;

Dịch vụ soát xét kế toán, tư vấn hoàn thiện sổ sách nhằm hỗ trợ Doanh nghiệp quyết toán thuế.

Dịch vụ tư vấn thành lập doanh nghiệp tại Hải Phòng

Dịch vụ cung cấp phần mềm kế toán 3TSoft.

Dịch vụ cung cấp chữ ký số kê khai thuế

Đánh giá nội dung bài viết
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
(6 phiếu bầu, Xếp hạng: 4,33)
Loading...
Chia sẻ để thành công