fbpx
  • facebook
  • youtube
  • pinterest
  • CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ THĂNG LONG - T.D.K
  • T.D.K - 升龍審計和定價有限公司
  • Thang Long - T.D.K Auditing And Valuation Company Limited

Giải đáp một số nội dung Thông tư 200/2014/TT-BTC

Nhằm giải đáp một số nội dung của Thông tư 200/2014/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp (DN), ngày 09/9/2015, Bộ Tài chính ban hành Công văn 12568/BTC-CĐKT.

Theo đó, khi thực hiện chế độ kế toán doanh nghiệp theo Thông tư 200 cần phải lưu ý các nội dung sau:

  • Các DN có hoạt động bán hàng và mua hàng chủ yếu bằng ngoại tệ và thỏa mãn điều kiện sử dụng đồng ngoại tệ làm đồng tiền ghi sổ kế toán thì vẫn có thể được lựa chọn VNĐ làm đồng tiền ghi sổ kế toán mà không bắt buộc phải lựa chọn đồng ngoại tệ.
  • DN được áp dụng tỷ giá giao dịch thực tế tại ngày 01/01/2015 để chuyển đổi lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 01/01/2015 trong phần thuyết minh BCTC do năm 2015 là năm đầu tiên áp dụng Thông tư 200 và không có yêu cầu hồi tố về vấn đề này.

Ngoài ra, Công văn này cũng giải thích thêm các nội dung về việc ghi nhận doanh thu, giá vốn của các giao dịch mua, bán, điều chỉnh sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ nội bộ; thuyết minh giá trị hợp lý và suy giảm giá trị; trích trước khoản giảm trừ doanh thu…

Xem chi tiết tại Công văn Công văn 12568/BTC-CĐKT ngày 09/9/2015.

Chia sẻ để thành công

ThangLong-TDK-MB

Sứ mệnh của Chúng tôi là cung cấp dịch vụ có chất lượng vượt trội, giá thành hợp lý, đáp ứng tối đa nhu cầu và lợi ích chính đáng của khách hàng. Chúng tôi luôn đề cao tinh thần hợp tác cùng phát triển và cam kết trở thành “Người đồng hành tin cậy”.
Hỗ trợ Online