fbpx
 • facebook
 • youtube
 • pinterest
 • CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ THĂNG LONG - T.D.K
 • T.D.K - 升龍審計和定價有限公司
 • Thang Long - T.D.K Auditing And Valuation Company Limited

File Excel mẫu gắn dữ liệu vào phần mềm kế toán 3Tsoft

Trong công tác kế toán sẽ có lúc người sử dụng có thể sẽ phải chuyển toàn bộ dữ liệu đang có từ một hoặc nhiều file Excel vào phần mềm kế toán. Tuy nhiên việc làm thủ công sẽ mất thời gian, công sức và rủi ro về phần sai lệch dữ liệu.

Tính năng gắn dữ liệu từ Excel giúp người sử dụng chuyển toàn bộ dữ liệu đã có sẵn tại file Excel vào phần mềm kế toán 3TSoft. Để thực hiện gắn dữ liệu vào Excel người sử dụng cần thực hiện:

Bước 1: Tải xuống File mẫu
Lựa chọn và tải xuống file Excel mẫu tùy theo nhu cầu sử dụng

FILE EXCEL MẪU CÁC DANH MỤC
Danh mục đối tượng, khách hàng DMDT.xls
Danh mục vật tư, hàng hóa, thành phẩm DMVT.xls
Danh mục sản phẩm, công trình DMSP.xls
Định mức sản phẩm, công trình DINHMUC.xls
Danh mục hợp đồng DMHD.xls
Danh mục tài sản cố định DMTS.xls
Danh mục công cụ dụng cụ, chi phí chờ phân bổ DMCC_CP.xls
Danh mục nhân viên DMNV.xls
FILE EXCEL MẪU CÁC SỐ DƯ
Số dư đầu kỳ tài khoản, số dư đầu kỳ công nợ DAUKYTAIKHOAN.xls
Tồn kho đầu kỳ kế toán TONKHOKETOAN.xls
Tồn kho đầu kỳ thực tế TONKHOTHUCTE.xls
Vật tư chưa sử dụng tại phân xưởng đầu kỳ VATTUTHUA.xls
Số dư đầu kỳ tài khoản ngoài bảng DAUKYTAIKHOAN_NB.xls
Chứng từ kế toán ngoài bảng CTKTNB.xls
Chứng từ vật tư ngoài bảng CTVTNB.xls
FILE EXCEL MẪU CÁC CHỨNG TỪ
Phiếu thu, Phiếu chi, Báo có, Báo nợ, Phiếu kế toán CTKT.xls
Chứng từ bù trừ công nợ CTKTBT.xls
Chứng từ nhập mua hàng PNMH.xls
Chứng từ nhập xuất thẳng PNXT.xls
Chứng từ xuất điều chuyển PXDC.xls
Chứng từ hóa đơn bán hàng HDBH.xls
Chứng từ hàng bán bị trả lại HBTL.xls
Chứng từ xuất nguyên vật liệu cho sản phẩm PXSP.xls
Chứng từ nhập lại xuất nguyên vật liệu PNSP.xls
Chứng từ xuất nguyên vật liệu cho công trình PXCT.xls
Chứng từ nhập kho thành phẩm PNTP.xls
Chứng từ xuất lắp ráp PXLR.xls
Chứng từ tách chi tiết PNLR.xls

Bước 2: Chuyển dữ liệu
Tiến hành chuyển toàn bộ phần dữ liệu đã có sẵn vào file Excel mẫu của phần mềm vừa tải

Cần lưu ý :
– Tất cả các cột màu đỏ bắt buộc phải điền đầy đủ thông tin.
– Dữ liệu phải là liên tục, không được để dòng trống trong file.
– Không để link, công thức trong tất cả các nội dung.
– Phải viết hoa các cột mã: mã đối tượng, mã nhóm đối tượng, mã vật tư…
– Cột ngày tháng phải để định dạng Date theo kiểu dd/MM/yy hoặc dd/MM/yyyy.
– Cột số lượng, thành tiền, giá bán, … phải để định dạng Number.
– Các ô có giá trị số mà không có giá trị thì phải điền số 0 chứ không được bỏ trống.
– Font chữ trong file excel nên để Arial để tránh bị lỗi font khi cập nhật vào phần mềm

CÂP NHẬT DANH MỤC SỐ DƯ ĐẦU KỲ, TỒN KHO ĐẦU KỲ CẬP NHẬT CHỨNG TỪ
– Các cột: loại đối tượng, loại vật tư,loại hợp đồng… sẽ theo quy ước trong phần mềm, người dùng có thể xem chức năng tương ứng trong phần mềm để điền cho chính xác

– Riêng đối với danh mục vật tư, hàng hóa, thành phẩm:

 • Nếu loại vât tư là “1”: phải nhập mã sản phẩm tương ứng với mã thành phẩm đang nhập.
 • Nếu loại vật tư khác “1”: bỏ trống ô mã sản phẩm.
– Những file thể hiện số dư đầu kỳ và tồn kho đầu kỳ bắt buộc ngày chứng từ phải trước ngày bắt đầu hạch toán.

– Mã đối tượng chỉ nhập khi tài khoản là tài khoản công nợ: đối với mỗi 1 đối tượng công nợ sẽ tương ứng từng dòng excel riêng.

– Giá trị số dư:

 • Đối với mỗi dòng chỉ có dư Nợ hoặc dư Có.
 • Giá trị ngoại tệ chỉ được nhập khi Mã tiền tệ là ngoại tệ.

– Khi nhập giá trị số dư của vật tư, hàng hóa thì bắt buộc mã vật tư, hàng hóa phải đã tồn tại trong phần mềm.

– Nếu nhập số dư đầu kỳ vào thời điểm đầu niên độ kế toán thì số dư đầu năm và số dư đầu kỳ là giống nhau.

– Các ô nội dung: tên tài khoản, mã đối tượng, mã vật tư hàng hóa, mã sản phẩm, mã kho, mã bộ phận, mã hợp đồng (nếu điền) phải đã tồn tại trong danh mục tương ứng trong phần mềm.

– Mã chứng từ tương ứng khi làm dữ liệu trên excel:

 • PT: Phiếu thu
 • PC: Phiếu chi
 • BC: Báo có
 • BN: Báo nợ
 • PK: Phiếu kế toán

Chú ý: Trường hợp không cập nhật được cả file excel vào phần mềm, đã kiểm tra tổng quát nhưng không phát hiện được lỗi thì mình sẽ chia nhỏ file excel ra để cập nhật từng phần. Chắc chắn bằng cách này các bạn sẽ tìm ra được phần dữ liệu bị khai báo sai.

Bước 3: Gắn dữ liệu
Trợ giúp -> Cập nhật dữ liệu từ Excel -> ô […] -> Chọn file Excel đã lưu ở Bước 3 -> Chấp nhận

File Excel mẫu gắn dữ liệu vào phần mềm kế toán 3Tsoft

File Excel mẫu gắn dữ liệu vào phần mềm kế toán 3Tsoft

Bước 4: Kiểm tra lại chứng từ

Tiến hành kiểm tra các dữ liệu đã gắn vào phần mềm đã đủ chưa.
Trên là tất cả các bước để thực hiện cập nhật dữ liệu từ Excel vào phần mềm. Nếu gặp vấn đề khi thực hiện xin quý khách vui lòng liên hệ trợ giúp.

Chia sẻ để thành công

ThangLong-TDK-MB

Sứ mệnh của Chúng tôi là cung cấp dịch vụ có chất lượng vượt trội, giá thành hợp lý, đáp ứng tối đa nhu cầu và lợi ích chính đáng của khách hàng. Chúng tôi luôn đề cao tinh thần hợp tác cùng phát triển và cam kết trở thành “Người đồng hành tin cậy”.
Hỗ trợ Online