Site icon Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Thăng Long – T.D.K – Chi nhánh miền bắc

Download phần mềm kế toán 3TSoft

Download phần mềm kế toán 3TSoft

Download phần mềm kế toán 3TSoft

 

Phần mềm kế toán 3TSoft – Cập nhật 01/08/2017

 

Phiên bản Bộ cài Download Nâng cấp
Phần mềm Cơ sở dữ liệu
3TSoft Việt – TT133 Thông tư 133 ⇓ Tải xuống  ⇓ Tải xuống ⇓ Tải xuống
3TSoft Việt – TT200 Thông tư 200 ⇓ Tải xuống ⇓ Tải xuống ⇓ Tải xuống
3TSoft Việt – QĐ15 Quyết định 15 ⇓ Tải xuống ⇓ Tải xuống ⇓ Tải xuống
3TSoft Việt – QĐ48 Quyết định 48 ⇓ Tải xuống ⇓ Tải xuống ⇓ Tải xuống
3TSoft Việt – Trung Thông tư 200 ⇓ Tải xuống ⇓ Tải xuống ⇓ Tải xuống
Quyết định 15 ⇓ Tải xuống ⇓ Tải xuống ⇓ Tải xuống
3TSoft Việt – Anh Thông tư 200 ⇓ Tải xuống ⇓ Tải xuống ⇓ Tải xuống
Quyết định 15 ⇓ Tải xuống ⇓ Tải xuống ⇓ Tải xuống
3TSoft Việt – Nhật Thông tư 200 ⇓ Tải xuống ⇓ Tải xuống ⇓ Tải xuống
Quyết định 15 ⇓ Tải xuống ⇓ Tải xuống ⇓ Tải xuống
3TSoft Việt – Hàn ⇓ Tải xuống ⇓ Tải xuống

ĐĂNG KÝ, GIẢM ĐẾN 10%

Send me a copy

Mách bạn cách trải phần mềm kế toán 3TSoft không giới hạn tính năng
Download file bản quyền
Hướng dẫn đăng ký bản quyền 3TSoft
1. Chạy chương trình PMKT 3TSoft, đăng nhập vào chương trình
2. Tại màn hình chính của PMKT 3TSoft, bạn chọn menu “Trợ giúp >> Đăng ký sử dụng
3. Tại cửa sổ “Đăng ký sử dụng”, bạn chọn đến file bản quyền HP0201640747.dll và bấm “Chấp nhận“, đợi chương trình hiện ra cửa sổ “Đã đăng ký thành công” thì bấm Ok.
4. Chọn menu “Hệ thống >> Chọn đơn vị cơ sở“, Chọn Yes, bấm F3 để hoàn thiện thông tin doanh nghiệp.
Exit mobile version