fbpx
  • facebook
  • youtube
  • pinterest
  • CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ THĂNG LONG - T.D.K
  • T.D.K - 升龍審計和定價有限公司
  • Thang Long - T.D.K Auditing And Valuation Company Limited

Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế được xác định như thế nào? Thời điểm xác định?

Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế được xác định như thế nào? Thời điểm xác định?

1. Doanh thu tính thu nhập chịu thuế được xác định như sau:
Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế là toàn bộ tiền bán hàng hóa, tiền gia công, tiền cung cấp dịch vụ bao gồm cả khoản trợ giá, phụ thu, phụ trội mà doanh nghiệp được hưởng không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

– Đối với doanh nghiệp nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuế là doanh thu chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.
– Đối với doanh nghiệp nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp trên giá trị gia tăng là doanh thu bao gồm cả thuế giá trị gia tăng.
– Trường hợp doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh dịch vụ mà khách hàng trả tiền trước cho nhiều năm thì doanh thu để tính thu nhập chịu thuế được phân bổ cho số năm trả tiền trước hoặc được xác định theo doanh thu trả tiền một lần.
– Trường hợp doanh nghiệp đang trong thời gian hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp lựa chọn phương pháp xác định doanh thu để tính thu nhập chịu thuế là toàn bộ số tiền bên thuê trả trước cho nhiều năm thì việc xác định số thuế thu nhập doanh nghiệp từng ưu đãi thuế căn cứ vào tổng số thuế thu nhập doanh nghiệp của số năm trả tiền trước chia (:) số năm bên thuê trả tiền trước.

Các khoản làm giảm doanh thu tính thuế bao gồm:

– Chiết khấu thương mại;
– Giảm giá hàng bán;
– Hàng bán bị trả lại;
– Các khoản thuế gián thu (thuế GTGT, thuế TTĐB, thuế XK, thuế BVMT);

2. Thời điểm xác định doanh thu để tính thu nhập chịu thuế được xác định như sau:

– Thời điểm ghi nhận doanh thu bán hàng hóa: Là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu, quyền sử dụng hàng hóa cho người mua.
– Thời điểm ghi nhận doanh thu cung ứng dịch vụ: Là thời điểm hoàn thành việc cung ứng dịch vụ hoặc hoàn thành từng phần việc cung ứng dịch vụ cho người mua.

3. Một số trường hợp xác định doanh thu tính thu nhập chịu thuế TNDN được quy định cụ thể:

# Hàng hóa, dịch vụ Doanh thu tính thuế Thời điểm
1 Theo phương thức trả góp, trả chậm Là tiền bán hàng hóa, dịch vụ trả tiền một lần, không bao gồm:

– Lãi trả góp;
– Lãi trả chậm;

Chuyển giao quyền sở hữu và quyền sử dụng cho Khách hàng
2 Trao đổi (không gồm HH, DV sử dụng để tiếp tục sản xuất của DN) Giá bán của HH, DV cùng loại hoặc tương đương trên thị trường ở thời điểm trao đổi Chuyển giao quyền sử hữu và quyền sử dụng cho Khách hàng;
3 Gia công hàng hóa Doanh thu gia công theo từng đơn hàng; Hoàn thành và chuyển giao cho Bên giao gia công sản phẩm gia công.
4 Đơn vị giao đại lý, ký gửi hàng hóa có hợp đồng đại lý, ký gửi bán đúng giá hưởng hoa hồng. – Doanh nghiệp giao hàng hóa đại lý, ký gửi: Tổng số tiền bán hàng hóa (không bao gồm thuế GTGT);
– Doanh nghiệp nhận làm đại lý, ký gửi bán hàng: Tiền hoa hồng được hưởng theo hợp đồng.
Đại lý đã chuyển giao quyền sử hữu và quyền sử dụng cho Khách hàng;
5 Hoạt động cho thuê tài sản – Là số tiền bên thuê trả từng lần hoặc từng tháng theo hợp đồng thuê;
– Bên thuê trả tiền trước cho nhiều tháng thì doanh thu để tính thu nhập chịu thuế được phân bổ cho số tháng trả tiền trước
Là thời điểm hoàn thành việc cho thuê theo từng lần/ từng tháng.
– Trường hợp bên thuê trả tiền trước cho nhiều tháng và bên cho thuê xác định theo doanh thu trả tiền một lần. Là thời điểm bên cho thuê hoàn thành việc bàn giao quyền sử dụng tài sản cho bên thuê.
(*)Lưu ý: Trường hợp ưu đãi thuế.
6 Hoạt động kinh doanh bất động sản. Tiền thu của Khách theo tiến độ (bao gồm cả khoản tiền đặt cọc).
*Lưu ý: Đây là hoạt động đặc thù, Quý vị cần tìm hiểu kỹ hơn.
Là thời điểm thu tiền theo tiến độ thanh toán.
7 Hoạt động vận tải Toàn bộ doanh thu vận chuyển hành khách, hàng hóa, hành lý phát sinh trong kỳ tính thuế Là thời điểm hoàn thành việc vận chuyển theo vụ việc hoặc theo từng kỳ (tháng, quý) – có bảng kê kèm theo;
8 Cung cấp điện, nước sạch Số tiền cung cấp điện, nước sạch ghi trên hóa đơn giá trị gia tăng Ngày xác nhận chỉ số công tơ điện và được ghi trên hóa đơn tính tiền điện, tiền nước sạch.
9 Hoạt động xây dựng, lắp đặt Giá trị công trình, giá trị hạng mục công trình hoặc giá trị khối lượng công trình xây dựng, lắp đặt nghiệm thu. – Thời điểm nghiệm thu và thanh toán khối lượng công trình xây dựng theo giai đoạn;
– Hoặc nghiệm thu, quyết toán công trình, hạng mục.

Lưu ý: Trong nội dung bài viết này, Chúng tôi chỉ hướng dẫn một số trường hợp, Quý vị có quan tâm chi tiết cho từng trường hợp cụ thể hoặc quan tâm tới các trường hợp khác mà bài viết này chưa đề cập, xin vui lòng liên hệ với Chúng tôi, Chúng tôi sẽ sớm giải đáp thắc mắc của Bạn.

Chia sẻ để thành công

ThangLong-TDK-MB

Sứ mệnh của Chúng tôi là cung cấp dịch vụ có chất lượng vượt trội, giá thành hợp lý, đáp ứng tối đa nhu cầu và lợi ích chính đáng của khách hàng. Chúng tôi luôn đề cao tinh thần hợp tác cùng phát triển và cam kết trở thành “Người đồng hành tin cậy”.
Hỗ trợ Online