fbpx
 • facebook
 • youtube
 • pinterest
 • CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ THĂNG LONG - T.D.K
 • T.D.K - 升龍審計和定價有限公司
 • Thang Long - T.D.K Auditing And Valuation Company Limited

Danh mục ngành nghề yêu cầu vốn pháp định

1. Theo Luật doanh nghiệp 2005

Theo điều 4 Luật doanh nghiệp 2005 quy định: “Vốn pháp định là số vốn tối thiểu phải có theo quy định của pháp luật để thành lập doanh nghiệp”

Điều này có nghĩa là Nhà nước sẽ đặt ra mức sàn tối thiểu về vốn đối với một số ngành nghề cụ thể và nhà đầu tư phải đáp ứng số vốn đó từ bằng hoặc lớn hơn mức mà nhà nước đặt ra thì mới được thành lập Doanh nghiệp và hoạt động trong ngành nghề đó.

2. Theo Luật doanh nghiệp 2014

Luật doanh nghiệp 2014 (hiệu lực từ 01/07/2015) đã bỏ việc xác định vốn pháp định với mục đích hiện thực hóa quyền tự do kinh doanh tất cả các ngành nghề mà pháp luật không cấm theo quy định tại Hiến pháp 2013.

Tuy nhiên, Luật Đầu tư 2014 (hiệu lực từ 01/07/2015) có quy định 267 ngành, nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện, trong đó có những ngành nghề yêu cầu điều kiện về vốn pháp định.

Như vậy, từ ngày 01/07/2015, Pháp luật không yêu cầu Doanh nghiệp phải kê khai mức vốn pháp định trong hồ sơ thành lập mới nhưng Doanh nghiệp phải có trách nhiệm khai báo tới “Cơ quan quản lý liên quan đến ngành nghề kinh doanh” của Doanh nghiệp mình.

Ví dụ: Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Thăng Long –T.D.K hoạt động trong lĩnh vực kiểm toán. Khi đăng ký thành lập doanh nghiệp trên Sở Kế hoạch và Đầu tư, không phải khai báo điều kiện hành nghề (về vốn, về số giấy phép hành nghề của các kiểm toán viên làm việc trong Doanh nghiệp). Sau khi thành lập xong, để Công ty có thể hoạt động cung cấp dịch vụ kiểm toán, Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Thăng Long – T.D.K phải khai báo trực tiếp với Bộ Tài chính (Cơ quan quản lý các Doanh nghiệp kiểm toán) về điều kiện hành nghề. Khi Công ty đã đáp ứng đủ các điều kiện hoạt động theo quy định hiện hành, được Bộ Tài chính cấp giấy phép, Công ty mới chính thức được phép hoạt động kinh doanh dịch vụ kiểm toán.

Để tìm hiểu về các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, mời Quý vị nghiên cứu:

 • Phụ lục 04 – Luật đầu tư năm 2014;

Một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện về vốn Pháp định.

 • Dịch vụ kiểm toán: 5 tỷ (17/2012/NĐ-CP);
 • Dịch vụ kinh doanh bất động sản: 20 tỷ (76/2015/NĐ-CP);
 • Dịch vụ đòi nợ: 2 tỷ (104/2007/NĐ-CP);
 • Dịch vụ đưa người đi lao động, đi làm việc ở nước ngoài: 5 tỷ (126/2007/NĐ-CP)
 • Dịch vụ cho thuê lại lao động: 2 tỷ (55/2013/NĐ-CP).
 • Quy định về vốn pháp định còn có: Ngân hàng, tổ chức tín dụng phi ngân hàng, bảo hiểm, kinh doanh cảng hàng không, dịch vụ bảo vệ liên doanh với nước ngoài (1.000.000 usd), viên thông, sản xuất phim (1 tỷ).

Nếu Quý Khách cần tư vấn về vốn pháp định cho Doanh nghiệp của mình, hãy liên hệ với Chúng tôi theo thông tin:

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN MIỄN PHÍ

Áp dụng thành lập tại Hải Phòng

Send me a copy

Hướng dẫn các bước Thành lập doanh nghiệp tại Hải Phòng

Từ khóa tìm kiếm:

 • ngành kinh doanh phai đáp ứng vốn pháp định

Chia sẻ để thành công

ThangLong-TDK-MB

Sứ mệnh của Chúng tôi là cung cấp dịch vụ có chất lượng vượt trội, giá thành hợp lý, đáp ứng tối đa nhu cầu và lợi ích chính đáng của khách hàng. Chúng tôi luôn đề cao tinh thần hợp tác cùng phát triển và cam kết trở thành “Người đồng hành tin cậy”.
Hỗ trợ Online