fbpx
  • facebook
  • youtube
  • pinterest
  • CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ THĂNG LONG - T.D.K
  • T.D.K - 升龍審計和定價有限公司
  • Thang Long - T.D.K Auditing And Valuation Company Limited

Chủ đầu tư trực tiếp thực hiện quản lý dự án

1. Những trường hợp nào Chủ đầu tư được phép trực tiếp thực hiện công tác quản lý dự án?

Chủ đầu tư sử dụng tư cách pháp nhân của mình và bộ máy chuyên môn trực thuộc để trực tiếp quản lý đối với 03 trường hợp sau:

  1. Dự án cải tạo, sửa chữa, nâng cấp công trình xây dựng quy mô nhỏ có tổng mức đầu tư dưới 5 (năm) tỷ đồng;
  2. Dự án có sự tham gia của cộng đồng;
  3. Dự án có tổng mức đầu tư dưới 2 (hai) tỷ đồng do Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn làm Chủ đầu tư.
Chủ đầu tư trực tiếp thực hiện quản lý dự án

Chủ đầu tư trực tiếp thực hiện quản lý dự án

2. Chủ đầu tư được thuê tư vấn trong những công tác nào?

Chủ đầu tư được thuê tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực để giám sát thi công và tham gia nghiệm thu hạng mục, công trình hoàn thành.

3. Yêu cầu năng lực đối với Ban quản lý là gì?

Tiêu chí Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án
Giám đốc quản lý dự án – Trình độ chuyên môn thuộc chuyên nghành xây dựng phù hợp.

– Có chứng nhận nghiệp vụ về quản lý dự án.

– Có chứng chỉ hành nghề thiết kế hoặc giám sát thi công hoặc đã là giám đốc quản lý dự án hay chỉ huy trưởng công trình tương ứng theo từng cấp hạng và yêu cầu của dự án (cụ thể tại Điều 54 – NĐ59/2015)

Chuyên viên Cá nhân tham gia quản lý dự án làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và phải có chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với công việc đảm nhận.

Phó phòng KTXD ThangLong – TDK – MB
Nguyễn Như Duẩn

Chia sẻ để thành công

ThangLong-TDK-MB

Sứ mệnh của Chúng tôi là cung cấp dịch vụ có chất lượng vượt trội, giá thành hợp lý, đáp ứng tối đa nhu cầu và lợi ích chính đáng của khách hàng. Chúng tôi luôn đề cao tinh thần hợp tác cùng phát triển và cam kết trở thành “Người đồng hành tin cậy”.
Hỗ trợ Online