fbpx
  • facebook
  • youtube
  • pinterest
  • CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ THĂNG LONG - T.D.K
  • T.D.K - 升龍審計和定價有限公司
  • Thang Long - T.D.K Auditing And Valuation Company Limited

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 7/2015

Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 7/2015

Hàng loạt chính sách mới trong các lĩnh vực kinh tế – tài chính như: Cho phép doanh nghiệp được tự quyết định hình thức, số lượng con dấu; Kinh doanh bất động sản phải có vốn pháp định 20 tỷ đồng; sẽ chính thức có hiệu lực từ tháng 7/2015.

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 7/2015

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 7/2015

Từ 1/7, Doanh nghiệp được tự quyết định con dấu

Theo Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, từ 1/7, doanh nghiệp được tự quyết định hình thức, số lượng, nội dung con dấu và phải thông báo mẫu dấu với Sở Kế hoạch và Đầu tư trước khi sử dụng.

Cũng từ thời điểm này, doanh nghiệp sẽ không phải cung cấp mã ngành khi đăng ký kinh doanh; số lượng ngành nghề hoạt động cũng không bị hạn chế. Đồng thời, hộ kinh doanh sử dụng thường xuyên từ 10 lao động trở lên phải đăng ký thành lập doanh nghiệp; công ty TNHH và công ty cổ phần có thể có 1 hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật, trong đó, bắt buộc phải có tối thiểu 1 người cư trú tại Việt Nam.

Tăng vốn pháp định của DN kinh doanh bất động sản lên 20 tỷ đồng

Từ 1/7, tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản phải thành lập doanh nghiệp hoặc hợp tác xã và có vốn pháp định tối thiểu là 20 tỷ đồng thay vì mức 06 tỷ đồng như trước. Đây là nội dung mới của Luật Kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH13.

Luật này cũng quy định chủ đầu tư dự án bất động sản trước khi bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai phải được ngân hàng thương mại bảo lãnh nghĩa vụ tài chính đối với khách hàng, trong trường hợp không bàn giao nhà ở theo đúng tiến độ đã cam kết. Ngoài ra, Luật cho phép cá nhân được kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản độc lập nhưng phải có chứng chỉ hành nghề; có trình độ tốt nghiệp THPT trở lên; đã qua sát hạch về kiến thức môi giới bất động sản và đăng ký nộp thuế theo quy định.

Dự án đầu tư trong nước không phải đăng ký đầu tư

Nếu như trước đây, chỉ các dự án đầu tư trong nước có quy mô dưới 15 tỷ đồng và không thuộc Danh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện mới không phải làm thủ tục đăng ký đầu tư, thì từ 1/7, theo Luật Đầu tư số 67/2014/QH13, tất cả các dự án của nhà đầu tư trong nước sẽ không còn phải làm thủ tục này.

Yêu cầu về việc làm thủ tục đăng ký đầu tư sẽ chỉ đặt ra đối với các dự án đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài và của các tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên hoặc có đa số thành viên hợp danh là cá nhân nước ngoài…

Nguyên tắc bảo lãnh vay vốn ngân hàng của DN Nhà nước

Theo Luật số 69/2014/QH13, từ 1/7, doanh nghiệp Nhà nước (DNNN) được quyền bảo lãnh cho công ty con vay vốn ngân hàng tối đa bằng giá trị vốn chủ sở hữu của công ty.

Theo đó, đối với công ty con do DNNN nắm giữ 100% vốn điều lệ, tổng giá trị các khoản bảo lãnh vay vốn tại tổ chức tín dụng không quá giá trị vốn chủ sở hữu của công ty con theo báo cáo tài chính quý hoặc báo cáo tài chính năm gần nhất tại thời điểm bảo lãnh; với công ty con do DNNN nắm giữ trên 50% vốn điều lệ, tổng giá trị các khoản bảo lãnh vay vốn không được vượt quá giá trị vốn góp thực tế của DN tại thời điểm bảo lãnh.

Kéo dài tuổi nghỉ hưu đến 60 tuổi với cán bộ, công chức nữ

Đây là nội dung nổi bật tại Nghị định số 53/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức, có hiệu lực từ ngày 15/7.

Theo đó, tuổi nghỉ hưu đối với một số cán bộ, công chức sẽ được kéo dài thêm 05 năm, tối đa 60 tuổi đối với nữ Chủ tịch HĐND; Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố; Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội, TP.HCM… và 65 tuổi với nam Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, Kiểm sát viên Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

Hướng dẫn lập báo cáo tài chính năm 2015

Theo Thông tư số 75/2015/TT-BTC ngày 18/05/2015 sửa đổi, bổ sung về chế độ kế toán doanh nghiệp (DN), các DN thuộc đối tượng phải lập báo cáo tài chính giữa niên độ (báo cáo tài chính quý và bán niên) được lựa chọn lập báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2015 theo quy định tại Quyết định số 15/2016/QĐ-BTC ngày 20/3/2006. Riêng báo cáo tài chính của năm 2015 phải tuân theo quy định của Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014.

Tương tự như quy định trước đây, Thông tư cũng quy định trước khi Chuẩn mực kế toán về công cụ tài chính và các văn bản hướng dẫn thực hiện Chuẩn mực kế toán công cụ tài chính được ban hành, khuyến khích đơn vị trình bày và thuyết minh về công cụ tài chính theo quy định của Thông tư số 210/2009/TT-BTC ngày 06/11/2009 của Bộ Tài chính. Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 14/07/2015.

Theo Luatvietnam.vn

Chia sẻ để thành công

ThangLong-TDK-MB

Sứ mệnh của Chúng tôi là cung cấp dịch vụ có chất lượng vượt trội, giá thành hợp lý, đáp ứng tối đa nhu cầu và lợi ích chính đáng của khách hàng. Chúng tôi luôn đề cao tinh thần hợp tác cùng phát triển và cam kết trở thành “Người đồng hành tin cậy”.
Hỗ trợ Online