fbpx
  • facebook
  • youtube
  • pinterest
  • CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ THĂNG LONG - T.D.K
  • T.D.K - 升龍審計和定價有限公司
  • Thang Long - T.D.K Auditing And Valuation Company Limited

Category: Thuế

Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế được xác định như thế nào? Thời điểm xác định?

Hỏi đáp chuyên môn
Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế là toàn bộ tiền bán hàng hóa, tiền gia công, tiền cung cấp dịch vụ bao gồm cả khoản trợ giá, phụ thu, phụ trội mà doanh nghiệp được hưởng không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền...

Xác định chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành như thế nào?

Hỏi đáp thuế
Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành được áp dụng theo Văn bản hợp nhất số 26/VBHN-BTC ngày 14/09/2015 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp...

Thủ tục hải quan xử lý hàng dư thừa

Thủ tục hải quan xử lý hàng dư thừa
Thủ tục hải quan xử lý nguyên vật liệu dư thừa, phế phẩm, phế thải, máy móc, thiết bị thuê mượn, các bước xử lý, chi tiết thực hiện được nêu trong bài viết ...

Tạm nộp thuế TNDN theo quý và quyết toán thuế năm

Quy định mới: Tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quý và quyết toán thuế năm
Căn cứ kết quả sản xuất, kinh doanh, người nộp thuế thực hiện tạm nộp số thuế thu nhập doanh nghiệp của quý chậm nhất vào ngày thứ ba mươi của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế; doanh nghiệp không phải nộp tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính hàng quý....

Chi phí quà tặng, doanh nghiệp cần xử lý như thế nào?

Hỏi đáp chuyên môn
Trong năm, doanh nghiệp có mua quà tặng để tri ân khách hàng nhân ngày lễ, tết, kỷ niệm công ty... vậy chi phí quà tặng, doanh nghiệp cần xử lý ra sao...

Một số nội dung mới theo TT 151/2014/TT-BTC mà DN cần biết

Hỏi đáp chuyên môn
Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 (hiệu lực từ ngày 15/11/2014) có những sửa đổi, bổ sung các thông tư hiện hành về thuế rất tuyệt vời, hướng dẫn tại thông tư 151/2014/TT-BTC đã rất cởi mở và thông thoáng, thực sự đảm bảo lợi ích cho người lao động, cho doanh nghiệp khi tham gia hoạt động sản...

Kê khai khấu trừ, hoàn thuế GTGT đối với hóa đơn viết tắt

Hỏi đáp chuyên môn
Có được kê khai khấu trừ, hoàn thuế GTGT đối với các hóa đơn viết tắt tên, địa chỉ trên hóa đơn GTGT không? Về vấn đề này, Chúng tôi xin trả lời các Bạn chi tiết trong bài viết...

Hướng dẫn tính thuế nhà thầu theo văn bản mới nhất

Hỏi đáp chuyên môn
Bài hướng dẫn được căn cứ theo Thông tư 103/2014/TT-BTC ngày 06/08/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam (áp dụng từ 01/10/2014). Để giúp Quý Bạn dễ mường tượng về cách tính thuế nhà...

Thời điểm lập hóa đơn

Hỏi đáp chuyên môn
Trong nội dung bài viết này, Chúng tôi căn cứ theo hướng dẫn tại khoản 2a, điều 16, thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ quy định...

Một số quy định về trường hợp không dùng tiền mặt

Hỏi đáp kế toán
Năm 2013, 2014 đánh dấu một sự thay đổi lớn về hệ thống quy phạm pháp luật. Trong nội dung bài viết này, Chúng tôi xin tổng hợp một số quy định mới về việc không dùng tiền mặt trong Doanh nghiệp....