Site icon Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Thăng Long – T.D.K – Chi nhánh miền bắc

Chi phí quà tặng, doanh nghiệp cần xử lý như thế nào?

Hỏi đáp chuyên môn

Hỏi đáp chuyên môn

Chi phí quà tặng, doanh nghiệp cần xử lý như thế nào?

1. Nội dung hướng dẫn tại các văn bản Luật:
  • Theo điểm 3, điều 7, Thông tư 219/2013/TT-BTC hướng dẫn: Đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ (kể cả mua ngoài hoặc do cơ sở kinh doanh tự sản xuất) dùng để trao đổi, biếu, tặng, cho, trả thay lương, là giá tính thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ cùng loại hoặc tương đương tại thời điểm phát sinh các hoạt động này.
  • Theo điểm 2.21, điều 6 Thông tư 78/2014/TT-BTC có hướng dẫn: Chi phí được trừ theo pháp luật thuế là phần chi không vượt quá 15% tổng số chi được trừ, bao gồm: chi quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại, hoa hồng môi giới; chi tiếp tân, khánh tiết, hội nghị; chi hỗ trợ tiếp thị, chi hỗ trợ chi phí; chi cho, biếu, tặng hàng hóa, dịch vụ cho khách hàng.

2. Xử lý chi phí quà tặng đối với hoạt động của doanh nghiệp.

Trong năm, doanh nghiệp có mua quà tặng để tri ân khách hàng nhân ngày lễ, tết, kỷ niệm công ty ….. Doanh nghiệp cần xử lý như sau:

2.1 Đối với hóa đơn.

  • Công ty cần phải xuất hóa đơn đầu ra khi sử dụng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ (kể cả mua ngoài hoặc do cơ sở kinh doanh tự sản xuất) dùng để biếu, tặng.

2.2 Đối với thuế gtgt.

  • Khi mua quà với mục đích biếu, tặng, Doanh nghiệp được hạch toán và kê khai thuế đầu vào.
  • Khi sử dụng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ để biếu tặng, Doanh nghiệp xuất hóa đơn (với giá tính thuế GTGT là giá tính thuế của hàng hóa, dịch vụ cùng loại hoặc tương đương tại thời điểm phát sinh các hoạt động này), Doanh nghiệp phải hạch toán và kê khai thuế gtgt đầu ra.

2.3 Đối với thuế thu nhập doanh nghiệp.

  • Doanh nghiệp được ghi nhận chi phí quà tặng vào chi phí được trừ theo pháp luật thuế thu nhập doanh nghiệp.
  • Hạch toán đối với chi phí này (giai đoạn sử dụng hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ để biếu tặng:

Giá vốn: Nợ TK 632/Có Tk 152; Tk 155; Tk 156

Doanh thu: Nợ Tk 641/ Có Tk 512, Tk 33311

 

Vũ Nhinh
Phó phòng kiểm toán

Exit mobile version