Site icon Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Thăng Long – T.D.K – Chi nhánh miền bắc

Chi phí công tác phí trong Doanh nghiệp! Hồ sơ đầy đủ có gì?

Chi phí công tác phí trong Doanh nghiệp! Hồ sơ đầy đủ có gì?

Chi phí công tác phí trong Doanh nghiệp! Hồ sơ đầy đủ có gì?

Chi phí công tác phí trong Doanh nghiệp! Hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo Luật thuế TNDN gồm những gì?

Theo quy định mới tại Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn Luật thuế thu nhập doanh nghiệp (thuế TNDN), có hiệu lực từ ngày 02/08/2014 có quy định:Chi phí công tác phí để được tính vào chi phí được trừ theo Luật thuế thu nhập doanh nghiệp gồm:

1. Quyết định cử đi công tác (giấy điều động đi công tác): Nêu rõ cán bộ được cử đi, nội dung, thời gian, phương tiện. (Download mẫu Quyết định cử đi công tác)

2. Giấy đi đường có xác nhận của Doanh nghiệp cử đi công tác (ngày đi, ngày về) và nơi được cử đến công tác (ngày đến, ngày đi) hoặc xác nhận của nhà khách nơi lưu trú. (Download mẫu Giấy đi đường).

3. Các chứng từ, hóa đơn trong quá trình đi lại: Có thể là vé máy bay, vé tàu xe, hóa đơn phòng nghỉ, hóa đơn taxi,….

4. Một số lưu ý:

a) Chi phí công tác phí 1 ngày: Không được vượt quá 300.000 đồng/người/ngày (không vượt quá 2 lần phụ cấp của cán bộ Nhà nước theo quy định tại thông tư số 97/2010/TT-BTC ngày 06/07/2010 của Bộ Tài chính về chế độ công tác phí).

b) Thanh toán chi phí đi lại đến nơi công tác và về theo hình thức khoán (theo thông tư số 97/2010/TT-BTC ngày 06/07/2010), điều kiện được hưởng là:

  • Áp dụng cho trường hợp nhân viên tự túc phương tiện đi lại;
  • Chi phí khoán: Bằng (=) số km thực đi  nhân (x) với đơn giá khoán/km (áp dụng theo quy định hoặc quy chế nội bộ của Doanh nghiệp, hợp lý về giá xăng, dầu từng thời điểm).
  • Giấy đi đường;
  • Bảng kê độ dài quãng đường đi công tác có phê duyệt của Ban Giám đốc Công ty;

c) Thanh toán tiền thuê phòng nghỉ tại nơi đến công tác theo hình thức khoán (theo thông tư số 97/2010/TT-BTC ngày 06/07/2010):

  • Đi công tác ở quận thuộc thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Hải Phòng, thành phố Cần Thơ, thành phố Đà Nẵng và thành phố là đô thị loại I thuộc tỉnh. Mức khoán tối đa không quá 350.000 đồng/ngày/người;
  • Đi công tác tại huyện thuộc các thành phố trực thuộc trung ương, tại thị xã, thành phố còn lại thuộc tỉnh: Mức khoán tối đa không quá 250.000 đồng/ngày/người;
  • Đi công tác tại các vùng còn lại: Mức khoán tối đa không quá 200.000 đồng/ngày/người;

d) Trường hợp doanh nghiệp có mua vé máy bay qua website thương mại điện tử cho người lao động đi công tác để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp thì chứng từ làm căn cứ để tính vào chi phí được trừ là vé máy bay điện tử, thẻ lên máy bay  và chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt của doanh nghiệp có cá nhân tham gia hành trình vận chuyển. Trường hợp doanh nghiệp không thu hồi được thẻ lên máy bay của người lao động thì chứng từ làm căn cứ để tính vào chi phí được trừ là vé máy bay điện tử, giấy điều động đi công tác và chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt của doanh nghiệp có cá nhân tham gia hành trình vận chuyển.

Cảm ơn Quý Bạn đã nghiên cứu bài viết của Chúng tôi. Nếu Quý Bạn có ý kiến khác, xin đóng góp cho Chúng tôi và gửi về theo địa chỉ: vnaahp.kt@gmail.com. Trường hợp, Quý Bạn thấy thỏa mãn với bài viết này, hy vọng Quý Bạn dành thời gian like và share nội dung bài viết đến với mọi người, để các Doanh nghiệp có thể hoàn thiện và áp dụng đúng quy định về thuế hiện hành, đảm bảo lợi ích hợp pháp của mình.

Chúc Quý Bạn ngày làm việc vui vẻ.

Vụ kiểm toán

Từ khóa tìm kiếm:

Exit mobile version