Site icon Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Thăng Long – T.D.K – Chi nhánh miền bắc

Chế độ hưu trí, điều kiện, thủ tục hồ sơ hưởng Bảo hiểm xã hội một lần

Chế độ hưu trí, điều kiện, thủ tục hồ sơ hưởng Bảo hiểm xã hội một lần

Chế độ hưu trí, điều kiện, thủ tục hồ sơ hưởng Bảo hiểm xã hội một lần

Văn bản pháp luật áp dụng:

Điều kiện hưởng Bảo hiểm xã hội (BHXH) một lần
  • Đủ tuổi hưởng lương hưu theo quy định mà chưa đủ 20 năm đóng BHXH
  • Lao động nữ là người hoạt động chuyên trách hoặc không chuyên trách đủ 55 tuổi khi nghỉ việc mà chưa đủ 15 năm đóng BHXH và không tiếp tục tham gia BHXH tự nguyện
  • Người lao động ra nước ngoài để định cư
  • Người đang bị mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng (*)
  • Sĩ quan, quân nhân, người làm công tác cơ yếu khi phục viên, xuất ngũ, thôi việc mà không đủ điều kiện để hưởng lương hưu
  • Người lao động tham gia BHXH bắt buộc sau một năm nghỉ việc mà chưa đủ 20 năm đóng BHXH

(*)Các bệnh như: ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS và những bệnh khác theo quy định của Bộ Y tế.

1. Mức hưởng: Được tính theo số năm đã đóng BHXH, cứ mỗi năm được tính như sau:

Thời gian Trước năm 2014 Từ năm 2014 trở đi Trường hợp thời gian đóng BHXH chưa đủ một năm thì mức hưởng BHXH được tính bằng 22% của các mức tiền lương tháng đã đóng BHXH, mức tối đa bằng 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH
Người tham gia BHXH bắt buộc 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH
Người tham gia BHXH tự nguyện 1,5 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH 02 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH

Ví dụ:

Ông A có thời gian đóng bảo hiểm xã hội là 16 năm 4 tháng (trong đó 10 năm 02 tháng đóng bảo hiểm xã hội trước ngày 01/01/2014). Bảo hiểm xã hội một lần của ông A được tính như sau:

Ông A có 10 năm 02 tháng đóng bảo hiểm xã hội trước năm 2014; 02 tháng lẻ sẽ được chuyển sang giai đoạn từ năm 2014. Như vậy, số tháng đóng bảo hiểm xã hội để tính bảo hiểm xã hội một lần của ông A được tính là 10 năm trước năm 2014 và 6 năm 4 tháng đóng bảo hiểm xã hội giai đoạn từ năm 2014 trở đi (được tính là 6,5 năm).

Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần của ông A = 1,5 tháng x 10 năm + 2 tháng x 6,5 năm x Mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội

Như vậy, mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần của ông A được tính bằng 28 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.

Lưu ý:

2. Hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội một lần:

  1. Sổ bảo hiểm xã hội
  2. Đơn đề nghị hưởng bảo hiểm xã hội một lần của người lao động
  3. Trích sao hồ sơ bệnh án trong trường hợp đang bị mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng

Trường hợp người ra nước ngoài để định cư phải nộp thêm bản sao giấy xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về việc thôi quốc tịch Việt Nam hoặc bản dịch tiếng Việt được chứng thực hoặc công chứng một trong các giấy tờ sau đây:

II. Giải quyết chế độ BHXH một lần

Trong thời hạn 30 ngày tính đến thời điểm người lao động đủ điều kiện và có yêu cầu hưởng bảo hiểm xã hội một lần nộp hồ sơ cho cơ quan bảo hiểm xã hội.

Giải quyết: Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định đối với người hưởng lương hưu hoặc trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định đối với trường hợp hưởng bảo hiểm xã hội một lần, cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm giải quyết và tổ chức chi trả cho người lao động; trường hợp không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Chế độ khác:
a. Trợ cấp một lần khi nghỉ hưu:

b. Chế độ hưu trí đối với người vừa có thời gian đóng BHXH bắt buộc vừa có thời gian đóng BHXH tự nguyện:

Ban tư vấn ThangLong-TDK-MB

Exit mobile version