fbpx
 • facebook
 • youtube
 • pinterest
 • CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ THĂNG LONG - T.D.K
 • T.D.K - 升龍審計和定價有限公司
 • Thang Long - T.D.K Auditing And Valuation Company Limited

Các vấn đề về thuế môn bài

1. Phạm vi áp dụng

Thuế môn bài được áp dụng với các tổ chức kinh tế và các hộ kinh doanh cá thể.

2. Mức thuế môn bài áp dụng

A. Với Doanh nghiệp: Theo quy định của Thông tư số 42/2003/TT-BTC

Đơn vị tính : đồng

Bậc thuế môn bài Vốn đăng ký Mức thuế môn bài cả năm Mã chỉ tiêu khai thuế
(01/MBAI)
Bậc 1 Trên 10 tỷ 3.000.000 1801
Bậc 2 Từ 5 tỷ đến 10 tỷ 2.000.000 1802
Bậc 3 Từ 2 tỷ đến dưới 5 tỷ 1.500.000 1803
Bậc 4 Dưới 2 tỷ 1.000.000 1804
 • Vốn đăng ký đối với từng trường hợp cụ thể được xác định như sau:
  • Đối với Doanh nghiệp Nhà nước là vốn điều lệ.
  • Đối với Doanh nghiệp có vốn đầu tư Nước ngoài là vốn đầu tư.
  • Đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn, Công ty cổ phần, Hợp tác xã là vốn điều lệ.
  • Đối với doanh nghiệp tư nhân là vốn đầu tư.
 • Mức thuế môn bài đối với Doanh nghiệp mới thành lập trong năm:
  • Thành lập trong 6 tháng đầu năm: Nộp thuế môn bài theo mức cả năm
  • Thành lập trong 6 tháng cuối năm: Nộp thuế môn bài theo mức ½ năm.
 • Các cơ sở kinh doanh là chi nhánh, cửa hàng, cửa hiệu … hạch toán phụ thuộc hoặc báo sổ không có giấy chứng nhận ĐKKD hoặc có giấy chứng nhận ĐKKD nhưng không có vốn đăng ký, có chung mức thuế môn bài là: 1.000.000 VND/năm.

B. Với hộ kinh doanh cá thể: Theo quy định của Thông tư số 96/2002/TT-BTC

Bậc thuế Thu nhập 1 tháng Mức thuế cả năm
1 Trên 1.500.000 1.000.000
2 Trên 1.000.000 đến 1.500.000 750.000
3 Trên 750.000 đến 1.000.000 500.000
4 Trên 500.000 đến 750.000 300.000
5 Trên 300.000 đến 500.000 100.000
6 Bằng hoặc thấp hơn 300.000 50.000

 

3. Nơi nộp tờ khai thuế
Điều 17 – Thông tư 156/2013/TT-BTC hướng dẫn Luật quản lý thuế quy định:

 • Người nộp thuế môn bài nộp Tờ khai thuế môn bài cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.
 • Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc (chi nhánh, cửa hàng…) kinh doanh ở cùng địa phương cấp tỉnh thì người nộp thuế thực hiện nộp Tờ khai thuế môn bài của các đơn vị trực thuộc đó cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp của người nộp thuế.
 • Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc ở khác địa phương cấp tỉnh nơi người nộp thuế có trụ sở chính thì đơn vị trực thuộc thực hiện nộp Tờ khai thuế môn bài của đơn vị trực thuộc cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp đơn vị trực thuộc.
 • Người nộp thuế kinh doanh không có địa điểm cố định như kinh doanh buôn chuyến, kinh doanh lưu động, hộ xây dựng, vận tải, nghề tự do khác… nộp hồ sơ khai thuế môn bài cho Chi cục Thuế quản lý địa phương nơi có hoạt động kinh doanh hoặc nơi cư trú.

4. Thời hạn Khai thuế môn bài
Điều 17 – Thông tư 156/2013/TT-BTC hướng dẫn Luật quản lý thuế quy định:

 • Khai thuế môn bài một lần khi người nộp thuế mới ra hoạt động kinh doanh chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh.
 • Trường hợp người nộp thuế mới thành lập cơ sở kinh doanh nhưng chưa hoạt động sản xuất kinh doanh thì phải khai thuế môn bài trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày, kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
 • Đối với người nộp thuế đang hoạt động kinh doanh đã khai, nộp thuế môn bài thì không phải nộp hồ sơ khai thuế môn bài cho các năm tiếp theo nếu không thay đổi các yếu tố làm thay đổi về mức thuế môn bài phải nộp.
 • Trường hợp người nộp thuế có sự thay đổi các yếu tố liên quan đến căn cứ tính thuế (thay đổi vốn điều lệ, vốn đầu tư, mở thêm chi nhánh, văn phòng …) làm thay đổi số thuế môn bài phải nộp của năm tiếp theo thì phải nộp hồ sơ khai thuế môn bài cho năm tiếp theo, thời hạn khai thuế chậm nhất là ngày 31/12 của năm có sự thay đổi.
 • Hồ sơ khai thuế môn bài là Tờ khai thuế môn bài theo mẫu 01/MBAI kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài Chính.
 • Hướng dẫn cách lập tờ khai thuế môn bài.

5. Nộp thuế môn bài

Nếu Quý Khách cần tư vấn về Thuế môn bài theo Nghị định mới nhất hãy liên hệ với Chúng tôi theo thông tin:

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN MIỄN PHÍ

Áp dụng thành lập tại Hải Phòng

Send me a copy

Hướng dẫn các bước Thành lập doanh nghiệp tại Hải Phòng

Chia sẻ để thành công

ThangLong-TDK-MB

Sứ mệnh của Chúng tôi là cung cấp dịch vụ có chất lượng vượt trội, giá thành hợp lý, đáp ứng tối đa nhu cầu và lợi ích chính đáng của khách hàng. Chúng tôi luôn đề cao tinh thần hợp tác cùng phát triển và cam kết trở thành “Người đồng hành tin cậy”.
Hỗ trợ Online