fbpx
 • facebook
 • youtube
 • pinterest
 • CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ THĂNG LONG - T.D.K
 • T.D.K - 升龍審計和定價有限公司
 • Thang Long - T.D.K Auditing And Valuation Company Limited

Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành

Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành được hướng dẫn tại điều 7, Thông tư 09/2016/TT-BTC như sau:
1. Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành phải xác định đầy đủ, chính xác:

 • Nguồn vốn đầu tư thực hiện dự án, chi tiết theo từng nguồn vốn đầu tư;
 • Tổng chi phí đầu tư đề nghị quyết toán, chi tiết theo cơ cấu (bồi thường hỗ trợ và tái định cư, xây dựng, thiết bị, quản lý dự án, tư vấn và các khoản chi phí khác);
 • Chi phí thiệt hại trong quá trình đầu tư;
 • Chi phí được phép không tính vào giá trị tài sản;
 • Giá trị tài sản hình thành sau đầu tư.

2. Biểu mẫu báo cáo quyết toán:

 • Đối với dự án hoàn thành, hạng mục công trình độc lập hoàn thành, dự án dừng thực hiện vĩnh viễn có khối lượng thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị được nghiệm thu gồm các Mẫu số: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07/QTDA kèm theo Thông tư này.
 • Đối với dự án quy hoạch sử dụng nguồn vốn đầu tư phát triển (nếu có), dự án dừng thực hiện vĩnh viễn không có khối lượng thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị được nghiệm thu gồm các Mẫu số: 03, 07, 08/QTDA kèm theo Thông tư này.

3. Nơi nhận báo cáo quyết toán: cơ quan thẩm tra, phê duyệt quyết toán; cấp trên trực tiếp của chủ đầu tư (nếu có); cơ quan kiểm soát cho vay, kiểm soát thanh toán để xác nhận số vốn đã kiểm soát cho vay, kiểm soát thanh toán đối với dự án.

[message-box type=” message-box no-icon blue” title=”Bài viết về Thông tư 09/2016/TT-BTC” class=””]
Thông tư 09/2016/TT-BTC quy định quyết toán dự án hoàn thành thuộc vốn nhà nước

Hệ thống biểu mẫu – phụ lục thông tư 09/2016/TT-BTC

Quy trình kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành Thăng Long TDK MB
[/message-box]

Từ khóa tìm kiếm:

 • Báo cáo của chủ đầu tư đệ trình cùng Báo cáo quyết toán hoàn thành

Chia sẻ để thành công

ThangLong-TDK-MB

Sứ mệnh của Chúng tôi là cung cấp dịch vụ có chất lượng vượt trội, giá thành hợp lý, đáp ứng tối đa nhu cầu và lợi ích chính đáng của khách hàng. Chúng tôi luôn đề cao tinh thần hợp tác cùng phát triển và cam kết trở thành “Người đồng hành tin cậy”.
Hỗ trợ Online