fbpx
  • facebook
  • youtube
  • pinterest
  • CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ THĂNG LONG - T.D.K
  • T.D.K - 升龍審計和定價有限公司
  • Thang Long - T.D.K Auditing And Valuation Company Limited

Bán hóa đơn cho DN chuyển đổi phương pháp tính thuế

Ngày 12/11/2014, Tổng cục Thuế đã ban hành công văn số 5003/TCT-CS, trả lời Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh hướng dẫn việc bán hóa đơn cho các trường hợp chuyển đổi phương pháp tính thuế GTGT như sau:

– Đối với doanh nghiệp mới chuyển đổi phương pháp tính thuế từ phương pháp trực tiếp sang phương pháp khấu trừ không đủ thời gian đặt in, thông báo phát hành hóa đơn để sử dụng: Để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, cơ quan Thuế giải quyết bán hóa đơn lần đầu cho đối tượng này đủ dùng trong thời gian tạo hóa đơn để sử dụng;

– Đối với doanh nghiệp mới chuyển đổi phương pháp tính thuế từ phương pháp trực tiếp sang phương pháp khấu trừ sử dụng hóa đơn với số lượng ít, có cam kết có nhu cầu sử dụng hóa đơn do cơ quan thuế phát hành: Cục Thuế bán hóa đơn cho các đối tượng này nhằm đáp ứng nhu cầu có hóa đơn để sử dụng và giảm chi phí trong quá trình kinh doanh.

Thủ tục mua hóa đơn đặt in do cơ quan thuế phát hành theo quy định tại khoản 2a, Điều 12 Thông tư số 39/2014/TT-BTC. Số lượng hóa đơn bán cho doanh nghiệp mới chuyển đổi phương pháp tính thuế từ phương pháp trực tiếp sang phương pháp khấu trừ lần đầu không quá một quyển năm mươi (50) số cho mỗi loại hóa đơn. Trường hợp chưa hết tháng đã sử dụng hết hóa đơn mua lần đầu, cơ quan thuế căn cứ vào thời gian, số lượng hóa đơn đã sử dụng để quyết định số lượng hóa đơn bán lần tiếp theo theo quy định tại khoản 2b, Điều 12 Thông tư số 39/2014/TT-BTC.

Chia sẻ để thành công

ThangLong-TDK-MB

Sứ mệnh của Chúng tôi là cung cấp dịch vụ có chất lượng vượt trội, giá thành hợp lý, đáp ứng tối đa nhu cầu và lợi ích chính đáng của khách hàng. Chúng tôi luôn đề cao tinh thần hợp tác cùng phát triển và cam kết trở thành “Người đồng hành tin cậy”.
Hỗ trợ Online